Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Naar een nieuw digitaal ecosysteem voor de sociale zekerheid

In 2023 is het precies 20 jaar geleden dat de RSZ met de DmfA de aangifte van lonen en werktijden digitaliseerde. Net als de start van de tewerkstellingsaangifte Dimona, een paar jaar eerder, was het een mijlpaal in de digitalisering van de Belgische sociale zekerheid. Na bijna een kwarteeuw e-government is het de hoogste tijd voor een update.

Principes

De RSZ heeft samen met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) enkele projecten opgestart die tot een nieuw digitaal ecosysteem moeten leiden. Ze moeten diensten en informatie beter toegankelijk maken voor burgers, en ondernemingen en administraties efficiënter laten werken. Samenwerking, interoperabiliteit en reuse (hergebruik) zijn daarbij de leidende principes.

Inspiratiesessies

Op basis van enkele inspiratiesessies hebben de administrateurs-generaal van de instellingen van de sociale zekerheid hun visie voor een toekomstbestendige digitale sociale zekerheid op papier gezet. Die visie is in 2022 besproken met alle stakeholders en met de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad.

Vervolgens is een governancetraject opgezet om de visie om te zetten in de praktijk. Parallel zijn een aantal backofficetoepassingen gemoderniseerd.

Digitaal platform

Het eerste deelproject is de realisatie van een digitaal platform voor interacties met burgers en met ondernemingen. Het platform moet de basis worden voor alle digitale informatie-uitwisselingen en transacties binnen de sociale zekerheid.

Digitaal rekeningbeheer

Een tweede belangrijke bouwsteen is een digitaal beheer van de rekeningen voor iedere onderneming. Meer hierover in een afzonderlijk artikel in dit jaarverslag.

Europees plan

De projecten passen in het Nationaal plan voor herstel en veerkracht Nieuw venster, een uitvloeisel van het Europese herstelplan NextGenerationEU Nieuw venster.

Terug naar boven