Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Een doorstart voor het verenigingswerk

Voor verenigingen en verenigingswerkers die iets willen bijverdienen, bracht 2022 nieuwe zekerheid. Het systeem van het verenigingswerk kreeg een doorstart, nadat de voorloper ervan (het ‘bijklussen’) door het Grondwettelijk Hof was vernietigd.

Urenplafonds

Volgens de vernieuwde regels mogen organisaties uit de socioculturele sector en de sportsector werknemers in dienst nemen zonder sociale bijdragen te betalen. Het aantal uren dat een verenigingswerker volgens dat gunstregime mag werken, is gelimiteerd per kwartaal en per jaar.

  • In de socioculturele sector: 300 uur per jaar en maximaal 100 uur per kwartaal. In het derde kwartaal maximaal 190 uur.
  • In de sportsector: 450 uur per jaar en maximaal 150 uur per kwartaal. In het derde kwartaal maximaal 285 uur.

Online-instrumenten

De RSZ ontwikkelde een onlinetoepassing waarmee verenigingswerkers op een eenvoudige manier hun aantal gewerkte uren kunnen nagaan.

Werkgevers moeten de tewerkstelling melden met Dimona. De RSZ heeft daartoe het Dimona-systeem in heel korte tijd aangepast. Zo zijn er nieuwe types werknemers gecreëerd in de toepassing.

Organisaties die nog nooit eerder personeel hebben aangeworven, moeten zich eerst als werkgever identificeren bij de RSZ via de onlinedienst Wide. Ook die toepassing moest worden aangepast.

Enkele cijfers

In 2022 hebben meer dan 2.000 werkgevers ongeveer 31.500 unieke personen aangegeven. De tabel toont de verdeling per sector.

Aantal unieke werkgevers en werknemers (01/01/2022 - 31/12/2022)
Werkgevers Werknemers
Sportsector 1.020 14.433
Socioculturele sector 1.144 17.032
Totaal 2.164 31.465

Meer informatie

Terug naar boven