Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

De Sociale Maribel in de publieke non-profitsector organiseren

Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector

Openbare werkgevers die actief zijn in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of cultuur, kunnen een financiële tussenkomst van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector krijgen. De middelen van het Fonds komen voort uit de vermindering van werkgeversbijdragen van werkgevers uit de non-profitsector.

Eind 2022 financierde het Fonds Sociale Maribel 12.744 arbeidsplaatsen, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, voor een totaalbedrag van 434.596.992 euro op jaarbasis.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector moet ook verschillende maatregelen uit de sociale akkoorden voor de openbare federale gezondheidssectoren uitvoeren.

In het kader van de maatregel ‘bijkomend verlof’ vanaf 52 jaar financiert het Fonds de (gedeeltelijke) vervanging van de werknemers die dat bijkomend verlof toegekend krijgen. In 2022 financierde het 225 voltijdse equivalenten.

Opleidingsprojecten

Het project ‘Vorming 600’ biedt werknemers uit de federale gezondheidssectoren de kans om een opleiding te volgen tot bachelor in de Verpleegkunde of gebrevetteerde verpleegkundige, en dat met behoud van loon. Werknemers die een opleiding volgen, worden vervangen. Het Fonds Sociale Maribel financiert de vervangende tewerkstelling.

In 2022 behaalden 160 van de 793 werknemers in opleiding hun diploma. In september 2022 werden 304 nieuwe kandidaten tot de opleiding toegelaten.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector is in 2022 ingestapt in het project #kiesvoordezorg

Dit project heeft tot doel medewerkers van buiten de zorgsectoren die niet voor een openbaar lokaal bestuur werken, aan te moedigen een nieuwe loopbaan in een gekwalificeerd zorgberoep (zorgkundige of verpleegkundige) te beginnen.

Er wordt hen de mogelijkheid geboden een voltijds opleidingstraject tot bachelor in de verpleegkunde, gebrevetteerde verpleegkundige of zorgkundige te volgen na het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met een werkgever binnen de zorgsector. Wanneer zij kiezen voor een openbare werkgever, vallen zij onder het project ‘Instroom B’.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector financiert de loonkost van de werknemer in opleiding gedurende de volledige opleidingsduur.

In 2022 werden 38 werknemers tot de opleiding toegelaten.

Terug naar boven