Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Hoogtepunten 2022

Een nieuw digitaal ecosysteem voor de sociale zekerheid

Een nieuw digitaal ecosysteem voor de sociale zekerheid

DmfA en Dimona waren de eerste mijlpalen in de digitalisering van de Belgische sociale zekerheid. Intussen zijn we meer dan 20 jaar later. Hoe ziet een toekomstbestendig digitaal ecosysteem er nu uit?

Volledige digitalisering werkgeversrekeningen begonnen

Volledige digitalisering werkgeversrekeningen begonnen

Moderner, eenvoudiger, sneller: het digitale beheer van de bijdrage-inning heeft voordelen voor ondernemingen en dienstverrichters, maar ook voor de RSZ. Na een grondige analyse ging het project in 2022 van start.

Negen werven harmoniseren bij de sociale inspectie

Negen werven harmoniseren bij de sociale inspectie

‘Negen werven’ is ons project om de methodologie en tools van de federale sociale-inspectiediensten beter op elkaar af te stemmen. In 2022 verfijnden we de inspectie-app MyDIA en traceerden we de verdere resultaten van onze inspecties.

Doorstart voor het verenigingswerk

Doorstart voor het verenigingswerk

Nieuwe regels voor verenigingswerk in 2022: organisaties in de sportsector en de socioculturele sector konden werknemers (gelimiteerd) tewerkstellen zonder sociale bijdragen te betalen. De RSZ paste daarvoor verschillende onlinediensten aan.

RSZ in cijfers

Klanten

RSZ in cijfers

260.236werkgevers

4miljoen werknemers

25erkende dienstverrichters

5.329actieve verzekerden bij de OSZ

Financiering

70.5 miljard geïnde bijdragen

8.8 miljard rijkstoelagen

17.2 miljard alternatieve financiering

Uitgaven

42 % Pensioenen

29.1 % Geneeskundige verzorging

12.3 % Ziekte en invaliditeit

6.2 % Werkloosheid

5.2 % Jaarlijkse vakantie

5.2 % Andere

E-governement

DmfA240.000 originele aangiften / kwartaal

Dimona46 miljoen aangiften/jaar

Limosa260.638 personen gemeld/jaar

Inning

98 % geïnd op wettelijke vervaldag

21.520 aangevraagde afbetalingsplannen

23.902 gestarte procedures

Fraudebestrijding

25.075 fraudeonderzoeken

168 miljoen euro regularisaties

Terug naar boven