Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Negen werven: extra gegevens en features voor MyDIA

De ‘negen werven’ is het programma dat de methodologie en tools bij de federale sociale-inspectiediensten beter op elkaar probeert af te stemmen. De RSZ leidt het programma in goede banen. In 2022 zijn vooral de inspectie-app MyDIA en de ‘traceerbaarheid’ nog verder verfijnd.

Betere audio- en video-integratie

Een van de sterkste punten van de inspectie-app MyDIA is dat hij zoveel elektronische databronnen in een uiterst handige vorm samenbrengt. In 2022 werd die inhoud nog verrijkt: nieuwe gegevens uit de kwartaalaangifte DmfA en informatie over voertuigen zijn nu zichtbaar voor de inspecteurs.

Er kwamen ook features bij. MyDIA kan nu ook documenten en klank- of video-opnames tijdelijk opslaan en in het controlerapport integreren. De app biedt bovendien geolokalisatie aan. Hiermee kunnen inspecteurs bedrijven en werven die zich in de omgeving bevinden op de kaart zien.

Bij een onderzoek moeten inspecteurs verslag uitbrengen bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Na een businessanalyse is beslist om het invullen van de SIOD-formulieren via MyDIA te laten verlopen. De ontwikkeling daarvoor is opgestart.

Het is de bedoeling dat naast de federale ook de regionale inspectiediensten toegang krijgen tot MyDIA. Die uitbreiding werd in 2022 technisch voorbereid.

Traceerbaarheid binnen de RSZ

Via traceerbaarheid wil de RSZ meten wat de uiteindelijke resultaten zijn van de inspectieonderzoeken. Het is de bedoeling om de resultaten te volgen bij de verschillende algemene directies. Zo kunnen we ons een beeld vormen van de impact in de RSZ-databanken, wat er betaald wordt en welke onderzoeken er betwist worden voor de rechtbank. Traceerbaarheid is op strategisch niveau belangrijk om te kijken welke onderzoeken tot resultaten leiden en wat de impact is van nieuwe wetgeving. Op operationeel niveau helpt traceerbaarheid om feedback te geven aan de inspecteurs over de resultaten van de eigen onderzoeken, wat de motivatie van de inspecteurs moet verhogen.

In 2021 was al een businessanalyse gestart over de traceerbaarheid van onderzoeken doorheen de verschillende RSZ-processen. Verschillende workshops met vertegenwoordigers van de betrokken diensten (Inspectie, Controle, Inning en de Juridische diensten) hielpen om de situatie en de belangrijkste knelpunten in kaart te brengen.

In 2022 werd naar een oplossing toegewerkt: er kwam een high-level roadmap om de gewenste traceerbaarheid binnen de RSZ te bereiken. Smals stelde een projectmanager aan die aanpassingen aan de RSZ-toepassingen intern zal coördineren. Er vonden technische vergaderingen plaats over de gedetailleerde requirements voor deze aanpassingen. De technische teams zijn gestart met het uitwerken van een planning voor 2023.

Terug naar boven