Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Digitalisering van de werkgeversrekeningen

Met het project ‘digitalisering van de werkgeversrekeningen’ willen we het beheer van de bijdrage-inning volledig moderniseren. Dat is nodig omdat de bestaande toepassingen niet meer voldoen.

Online-rekening

Enerzijds willen we met het vernieuwde systeem bedrijven en dienstverrichters een digitale versie aanbieden van de verschillende inkomende en uitgaande financiële stromen. Op die manier kunnen zij hun systemen vereenvoudigen en de verwerking versnellen. Ondernemingen moeten ook online zicht kunnen krijgen op hun rekening bij de RSZ.

Anderzijds zal dit project het werk van onze eigen medewerkers efficiënter maken, zodat er tijd vrijkomt om bedrijven die dat nodig hebben te helpen.

Betalingsdocumenten digitaliseren

In 2022 ging er in dit project veel tijd en energie naar noodzakelijk analysewerk.

Daarnaast zijn een hele reeks betalingsdocumenten die tot nu toe alleen op papier bestonden, in een elektronische vorm gegoten. Het gaat om documenten zoals afbetalingsplannen, rekeningoverzichten en invorderingsprocedures. Die documenten zijn nu ook beschikbaar via de e-Box Enterprise.

Via een communicatiecampagne Nieuw venster moedigde de RSZ bedrijven aan om ‘totaal digitaal’ te gaan, dat wil zeggen: alle documenten die in een digitale vorm bestaan, alleen nog via e-Box Enterprise ontvangen.

Terug naar boven