Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Bijzondere vormen van werkloosheid

Wat zijn bijzondere vormen van werkloosheid?

In hun DmfA-kwartaalaangifte vermelden werkgevers voor iedere werknemer de bezoldigde en gelijkgestelde perioden.

Gelijkgestelde perioden zijn perioden van afwezigheid die niet bezoldigd zijn, maar wel gelijkgesteld worden met gewerkte perioden. Ze dienen om bepaalde sociale voordelen (rustpensioen, ziekte-uitkeringen enz.) te kunnen bepalen die aan de werknemer moeten worden toegekend. Elk sociaal voordeel heeft zijn eigen specifieke regels, die bepalen welke perioden in aanmerking komen voor sociale voordelen en welke impact ze hebben op het bedrag dat uitbetaald wordt.

Raadpleeg de kwartaalgegevens over de gelijkgestelde periodes in de rubriek Statistieken van de RSZ-website Nieuw venster. Daar kan ook een jaarlijkse brochure Nieuw venster gedownload worden.

Sommige gelijkgestelde perioden behoren tot de categorie 'werkloosheid'. Het zijn perioden waarin de arbeidsovereenkomst wordt geschorst terwijl de werknemer een specifieke werkloosheidsuitkering ontvangt. Werkloosheidsperioden zijn eigen aan arbeiders. Ze hebben een sterke invloed op het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten, waarover meer in de rubriek Tewerkstellingsgegevens van dit jaarverslag.

In de loop van 2009 is een nieuw type periode ontstaan dat vergelijkbaar is met deze vormen van werkloosheid: perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst van een bediende tijdens een crisis.

Bijzondere vormen van werkloosheid in 2022

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van de bijzondere vormen van werkloosheid in de afgelopen drie jaar.

‘Werkloosheid door slecht weer’ is een toevalsfenomeen, verbonden met hoe streng de winter is.

Terug naar boven