Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

My Digital Assistant op pad met de sociale inspectie

De afgelopen decennia is de sociale zekerheid zeer sterk gedigitaliseerd. Vrijwel alle informatie is elektronisch beschikbaar en bruikbaar: identificatiegegevens van werkgevers en werknemers, gegevens over lonen en arbeidstijden, de financiële status van ondernemingen, enzovoort.

Maar de sociaal inspecteurs die ergens te lande een controle ging uitvoeren, op een modderige werf of in een druk café, konden daar nog niet optimaal gebruik van maken. Zij waren voor de verschillende aspecten van de job nog heel sterk aangewezen op gegevens op papier.

Altijd de juiste gegevens via de smartphone

My Digital Assistant (MyDia) brengt daar verandering in. MyDia is een mobiele toepassing die de federale sociale-inspectiediensten (RSZ, RIZIV, RVA, Toezicht op de Sociale Wetten, RSVZ en Toezicht op het Welzijn op het Werk) gezamenlijk hebben laten ontwikkelen om hun controles op het terrein gestroomlijnd en efficiënt te laten verlopen. De toepassing helpt de diensten ook om samen te werken over de instellingen heen.

MyDia geeft inspecteurs via hun smartphone toegang tot het rijksregister, waardoor het veel eenvoudiger wordt om werknemers snel en ondubbelzinnig te identificeren. Databanken van de sociale zekerheid zijn in realtime beschikbaar, waardoor inspecteurs altijd over de meest recente aangiftegegevens beschikken. Ze zien in de toepassing welke inspectieopdrachten gepland zijn, welke collega’s eraan deelnemen en wie welke controle heeft uitgevoerd. De toepassing toont een tabel die de controleresultaten samenvat. Daarmee worden de vaststellingen gecommuniceerd aan de deelnemers. Na een controle zijn de elementen om een onderzoek te vervolledigen dus beschikbaar.

Eindgebruikers centraal

De inspecteurs waren actief betrokken bij de ontwikkeling van MyDia. Daarvoor werd bijvoorbeeld gebruikgemaakt van protoypes, waarbij de sociale inspecteurs zelf de gewenste functies op papier konden uittekenen.

Elke stakeholder had voelbaar inspraak in het eindresultaat, wat resulteerde in een grote betrokkenheid van de doelgroep en een app die beantwoordt aan de reële behoeften. Ook ging de businessanalist met een aantal sociale inspecteurs mee om controles te observeren. Daardoor konden de prioriteiten op tijd worden bijgestuurd.

Dankzij de gebruikersgerichte aanpak wonnen de sociale-inspectiediensten en Smals op 13 oktober de “Business Analysis Achievement Award”. Het International Institute of Business Analysis reikt deze prijs uit aan succesvolle projecten waar de businessanalyse een aanzienlijke meerwaarde heeft geleverd.

Terug naar boven