Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Working in Belgium: uniek loket voor aanvraag gecombineerde vergunning

Ondernemingen die een niet-Europese buitenlander in dienst willen nemen, kunnen de gecombineerde vergunning voor wonen en werken sinds 2021 via een uniek digitaal loket aanvragen, ongeacht de regio waar ze gevestigd zijn, of waar de werknemer tewerk gesteld zal worden.

Single Permit

Personen die niet de nationaliteit hebben van een EER-land of Zwitserland en die meer dan 90 dagen als loontrekkende in België willen werken, hebben een gecombineerde vergunning nodig, de zogenaamde ‘single permit’. Die vergunning geeft de toelating om in België te werken én te wonen.

Welke regio de gecombineerde vergunning uitreikt, hing aanvankelijk af van de vestigingsplaats van de onderneming. Elke regio had een eigen aanvraagprocedure. Sinds mei 2021 kunnen werkgevers terecht bij een digitaal uniek loket via workinginbelgium.be nieuw venster. Via het uniek loket gaan de aanvragen automatisch naar het bevoegde gewest.

Sneller en eenvoudiger

Aanvragen gebeuren voortaan sneller en eenvoudiger, niet langer op papier of per e-mail, maar via een onlinedienst, waar werkgevers hun dossiers 24/7 kunnen beheren.

Het uniek loket centraliseert alle aanvragen van de verschillende gewesten. Werkgevers hebben daardoor een beter overzicht en kunnen de status van een aanvraag permanent online raadplegen, zonder de overheid te moeten contacteren.

Eens een gewest een dossier heeft behandeld voor het aspect werk, gaat het automatisch naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die verantwoordelijk is voor het verblijf. Zij reiken de gecombineerde vergunning uit als aan alle voorwaarden voldaan is. De aanvrager krijgt in de e-Box Enterprise een digitaal bericht, geen briefwisseling op papier meer die verloren kan geraken.

Het uniek loket verbetert de dienstverlening. Door alle betrokken overheden digitaal met elkaar te verbinden, kunnen we aanvragen nog sneller en gecoördineerder behandelen.

Meer dan 4.000 aanvragen

Tussen 31 mei 2021 tot 30 september 2021 gebeurden 1.930 aanvragen voor een gecombineerde vergunning via het nieuwe platform. Toen het vanaf 1 oktober 2021 verplicht werd om de vergunning digitaal aan te vragen, verdubbelde het aantal dossiers al snel. Eind 2021 stond de teller op een totaal van meer dan 4.000.

In 2022 worden de overblijvende aspecten toegevoegd, zoals gezinshereniging, gecombineerde vergunning onbepaalde duur, au pair, beroepskaarten…. Daarnaast wordt de toepassing via tussentijdse releases continu geoptimaliseerd voor de gebruikers.

RSZ coördineert de samenwerking

Het project Single Permit gaat terug tot 2011, toen Europa de lidstaten om een procedure vroeg voor de gecombineerde vergunning voor arbeid en verblijf. Na de omzetting van de Europese richtlijn naar Belgisch recht werd Single Permit opgestart. Sinds de laatste staatshervorming kennen de regio’s in België de arbeidsvergunningen toe, terwijl verblijfvergunningen federaal bleven. Om deze complexiteit te neutraliseren bestaat nu een geïntegreerd platform dat alle betrokken overheden verbindt.

Zowel de algemene informatie als onlinedienst zijn beschikbaar via de website www.workinginbelgium.be nieuw venster. De RSZ coördineert en faciliteert dit ambitieuze project.

Terug naar boven