Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Datamining in de strijd tegen COVID-19

Ook in 2021 bleef de RSZ een rol spelen in de opsporing van COVID-19 via datamining. De activiteiten spitsten zich toe op vier gebieden.

Preventie

De RSZ koppelde de gegevens van besmette personen, afkomstig van Sciensano, aan gegevens uit de eigen databanken, en ging op zoek naar werkgevers bij wie er een verhoogd risico van virusverspreiding bestond. De gegevens van de betrokken ondernemingen werden doorgespeeld aan de bevoegde instanties, die dan preventief informatie konden verstrekken over maatregelen om het infectierisico te beperken.

Contact tracing

Door de koppeling van gegevens kwam de RSZ niet alleen potentiële maar ook reële besmettingshaarden op het spoor. Die werden gemeld aan de gezondheidsinspecties van de gewesten, zodat die maatregelen konden nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Targets voor inspecties

De sociale inspectiediensten – onder andere die van de RSZ – hadden tijdens de coronacrisis de opdracht om gerichte controles uit te voeren op de naleving van de gezondheidsmaatregelen op de werkvloer. Via datamining hielp de RSZ om targets voor die controles te bepalen.

Statistische ondersteuning

Op verzoek van Sciensano en de regionale gezondheidsdiensten leverde de RSZ wekelijks een aantal statistische gegevens over het aantal en de evolutie van de besmette gevallen per sector, per leeftijdscategorie en per type werknemer en/of zelfstandige. Deze cijfers werden gerelateerd aan de totale populatie van de bedoelde categorie.

Terug naar boven