Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Programma ‘9 werven’: verdere harmonisering en digitalisering

Sinds een paar jaar leidt de RSZ de ‘negen werven’, het programma dat de methodologie en tools bij de federale sociale inspectiediensten beter op elkaar probeert af te stemmen. In 2021 waren er werkzaamheden in vijf deelprojecten.

Re-engineering van het Kadaster van onderzoeken

Het 9 werven-programma zorgde voor een modernisering van het gezamenlijk Kadaster van onderzoeken van de federale inspectiediensten. Sinds de vernieuwde versie van 2020 gebruikt de RSZ een nieuwe REST-service om het kadaster continu te voeden met updates over onderzoeken van de betrokken diensten. In 2021 werd gestart met de implementatie van de REST-services bij de overige inspectiediensten.

Om het kadaster uit te breiden met onderzoeken over natuurlijke personen werd een aanvraag tot machtiging overgemaakt aan het Informatieveiligheidscomité (IVC). Deze aanvraag is nog lopende, er werden intussen een aantal workshops gehouden over de nieuwe codes die nodig zijn voor de uitbreiding van het kadaster.

Harmonisering van de formulieren

In 2021 zijn ook de formulieren van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) opnieuw beoordeeld. De huidige situatie is in kaart gebracht, in het licht van de nieuwe mogelijkheden die de toepassing MyDIA biedt.

Na workshops met verschillende diensten blijkt het PV van verhoor vereenvoudigd kan worden. Maar, na onderzoek blijkt dat de spraaktechnologie nog onvoldoende geëvolueerd om een steun te zijn bij het PV. Het formulier gebruikt bij inbreuken op melding van werken (30bis/ter) wordt geharmoniseerd.

My Digital Inspection Assistant (MyDia)

De mobiele applicatie MyDIA ging bij de RSZ-inspectie live bij het in gebruik nemen van nieuwe laptops en smartphones. Eind 2021 hadden 393 inspecteurs MyDIA op hun professionele smartphone, in lijn met de veiligheidsmaatregelen van het IVC.

In elke provincie zijn drie à vier inspecteurs ambassadeur van MyDIA. Zij staan hun collega’s bij in het gebruik van de toepassing en moedigen het gebruik ervan aan.

In MyDIA ziet de inspecteur tijdens de controle onmiddellijk of aangiften van de werkgever in orde zijn. De vaststellingen zijn na de controle beschikbaar in de professionele eBox van de inspecteurs. Nieuw sinds 2021 is dat inspecteurs personen, ondernemingen en werven onderling kunnen linken. Ook kunnen ze voortaan een overzicht krijgen van de dagelijkse consultaties die ze met MyDIA gedaan hebben.

Support Knowledge Management

De tools voor het beheer van gemeenschappelijke kennis, terminologie en formulieren (Support Knowledge Management of SKM) worden gebruikt door de applicatiebeheerders van Smals en de verantwoordelijken bij de verschillende instellingen. Ze werden verbeterd en bevatten sinds midden 2021 ook de SIOD-formulieren.

Er werden governance-principes vastgelegd met de expertgroep voor het gemeenschappelijke beheer van de inhoud.

Traceerbaarheid

In 2021 startte men met een businessanalyse over de traceerbaarheid van onderzoeken doorheen de verschillende RSZ-processen. Tijdens verschillende workshops met vertegenwoordigers van de betrokken DG’s (Inspectie, Controle, Inning en de Juridische diensten) werden de belangrijkste knelpunten vastgesteld.

Terug naar boven