Koen Snyders

Op 20 december 2019 vierde de RSZ officieel zijn 75ste verjaardag met een plechtige zitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het was de bekroning van een mooi jaar rijk aan hoogtepunten, zoals de officiële opening van ons vernieuwde gebouw in februari en het World Social Security Forum in oktober.

Het zeer geslaagde bezoek van koning Filip aan onze instelling sloot op 18 februari 2020 de feestelijkheden af. Onze verjaardagsboodschap én die van de sociale partners luidde dat de RSZ na 75 jaar nog altijd een heel vitale en dynamische organisatie is.

Wie had toen gedacht dat we dat zo snel zouden moeten bewijzen, in zulke moeilijke, onverwachte omstandigheden?

De sociale zekerheid, van thuis uit

Amper een maand later brak de corona-epidemie namelijk uit. Ook de RSZ ging in lockdown. Van de ene dag op de andere werkten bijna al onze medewerkers voltijds van thuis uit. Gelukkig waren we bij de RSZ een paar jaar geleden al begonnen met telewerk, zodat die verandering geen al te grote schok veroorzaakte. Natuurlijk moesten er op organisatorisch vlak wel wat zaken worden bijgesteld. We moesten wennen aan vergaderen op afstand en we misten onze collega’s. Maar de financiering van de sociale zekerheid, al onze andere processen en elektronische diensten bleven verzekerd. Voor de zowat 1,2 miljoen werknemers die een uitkering voor tijdelijke werkloosheid kregen, was dat absoluut levensnoodzakelijk.

De drempel voor bedrijven verlagen

Voor de meeste van onze directe 'klanten', de ondernemingen, was de coronacrisis een enorme beproeving. Sommige bedrijven bleven wekenlang gesloten. De federale regering reageerde snel met economische maatregelen, onder andere een uitstel van betaling van de sociale bijdragen.

Bij de RSZ vroegen we ons af hoe we de drempel tot die maatregelen zo laag mogelijk konden houden. Zo bouwden we in ijltempo de onlinetoepassing 'Check betalingsuitstel' waarmee ondernemingen zelf konden nagaan of ze in aanmerking kwamen voor een automatisch betalingsuitstel. Ondernemingen die niet automatisch recht hadden op dat uitstel, konden in de beveiligde omgeving van het portaal van de sociale zekerheid een verklaring op eer indienen. Op enkele weken tijd werd het recht op uitstel van betalingen voor zowat 75.000 werkgevers geregeld.

Blijven innoveren

Als we terugkijken, valt het op dat we eigenlijk weinig echt nieuws hebben moeten doen om snel het hoofd te bieden aan de moeilijke omstandigheden. We plukken de vruchten van een volgehouden beleid van modernisering. Onze medewerkers waren klaar voor langdurig telewerk. De toepassing 'Check betalingsuitstel' was een mooi voorbeeld van efficiënte 're-use'. Zo werd een bestaande toepassing (Check inhoudsplicht) op enkele dagen herwerkt herwerkt om op de nieuwe behoeften in te spelen. De 'elektronische verklaring op eer' werd een variant van één van de vele formulieren die in onze digitale omgeving ter beschikking zijn.

Kortom, veel van de inspanningen die de RSZ in de afgelopen jaren heeft geleverd, werden plotseling heel relevant en zorgden dat we heel snel konden schakelen. Dat is een stimulans om voort te gaan op de inslagen weg van organisatorische en technologische innovaties. Want alleen als we onszelf blijven vernieuwen, kunnen we de stormen trotseren en koers houden richting onze honderdste verjaardag.


Koen Snyders
Administrateur-generaal