De International Social Security Association (ISSA) koos in 2019 Brussel uit als locatie voor haar driejaarlijkse World Social Security Forum. Een hele eer voor ons land, en een mooie gelegenheid om de Belgische sociale zekerheid in de kijker te zetten.

Van 14 tot 18 oktober 2019 vond in Brussel het World Social Security Forum plaats. De praktische organisatie was in handen van de Belgische instellingen van sociale zekerheid, waaronder de RSZ. Meer dan 1.200 specialisten uit ruim 150 landen deelden er vernieuwende inzichten in de grootste mondiale uitdagingen binnen de sociale zekerheid. Ook de belangrijkste Belgische experts lieten hun licht schijnen over nieuwe strategieën om de sociale bescherming in ons land te versterken.

Het forum

Het World Social Security Forum (WSSF) is het grootste mondiale evenement voor sociale zekerheid. Meer dan 1.300 deelnemers uit de hele wereld zakten naar Brussel af, onder wie vooraanstaande vertegenwoordigers van regeringen en internationale organisaties, bestuurders, CEO’s en senior managers. Zij bespraken er de nieuwste efficiënte strategieën om de sociale bescherming te versterken in tijden van snelle technologische, demografische en economische veranderingen.

De vorige edities van het forum vonden driejaarlijks plaats, telkens op verschillende continenten.

© International Society of Social Security

Wereldwijde uitdagingen

Drie jaar na de publicatie van het ISSA-rapport over de tien mondiale uitdagingen voor de sociale zekerheid, maakten experts en beleidsmakers tijdens deze wereldtop de balans op. Daarnaast deelden ze goede praktijken en stonden specialisten stil bij hoe de sociale zekerheid antwoorden kan bieden op de uitdagingen van morgen:

  • Challenge 1: closing the coverage gap
  • Challenge 2: inequalities across the life course
  • Challenge 3: population ageing
  • Challenge 4: employment of young workers
  • Challenge 5: labour markets and the digital economy
  • Challenge 6: health and long-term care
  • Challenge 7: new risks, shocks and extreme events
  • Challenge 8: protection of migrant workers
  • Challenge 9: the technological transition
  • Challenge 10: higher public expectations

België zet de toon

Het socialezekerheidssysteem van België geldt als één van de meest vooruitstrevende van Europa. Verschillende experts uit ons land deelden dus hun kennis en ervaring over hoe we de meest pertinente uitdagingen in de sociale zekerheid het hoofd kunnen bieden.

Professor Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen) liet haar licht schijnen over het aanpakken van sociale ongelijkheid. François Pichault (Universiteit Luik) ging dieper in op de opkomst van nieuwe vormen van arbeid en de impact ervan op de sociale zekerheid. Jo De Cock (RIZIV) en Pierre Vandervorst (Smals) focusten respectievelijk op de thema's gezondheid en vergrijzing, en digitalisering en technologische transitie.

75 jaar sociale zekerheid in België

In 2019 is het 75 jaar geleden dat de besluitwet werd ondertekend. Die vormt de basis voor onze sociale zekerheid van vandaag.

Een hele waaier aan sociale beschermingsmaatregelen (gezinsbijslag, terugbetalingen en vergoedingen voor gezondheidszorg, bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen) komen uit de besluitwet voort. Generatie na generatie evolueerde ons socialezekerheidssysteem van een gewone verzekering tegen sociale risico's naar een waarborg op bestaanszekerheid voor iedereen.

België: één van de meest gelijke landen ter wereld

In tegenstelling tot veel andere landen combineert ons systeem inkomensgebonden verzekeringen met armoedebestrijding. Dat bleef niet zonder effect: met een Gini-inkomenscoëfficiënt van 0,268 is België, globaal genomen, één van de meest gelijke landen in de wereld.

Tot de belangrijkste sleutelfactoren van het Belgische model behoren het paritair beheer, onze traditie van sociaal overleg, de proactieve aanpak en een doorgedreven automatisering. Daarmee maken we, elke dag opnieuw, het verschil voor onze burgers.