Artificiële intelligentie (AI) en robots zijn lang geen sciencefiction meer. Ze worden steeds meer ingezet door bedrijven en overheden. Ook de RSZ verkent de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën.

Dag en nacht verbonden met de chatbot

Op studentatwork.be nieuw venster beantwoordt chatbot Nora vragen over de regels op studentenarbeid. In 2019 ging de Nora na een testperiode officieel in productie.

Door de recente vooruitgang op het vlak van artificiële intelligentie is de chatbot vandaag veel meer dan een veredeld antwoordapparaat. Hij kan teksten analyseren, er nuttige informatie uithalen, rekening houden met de context van de conversatie en zo betere antwoorden geven aan de vraagsteller.

Studenten vormen een ideaal doelpubliek voor een chatbot: ze staan open voor nieuwe technologieën en worden graag snel geholpen. Wanneer chatbot Nora het antwoord schuldig blijft, worden de studenten alsnog doorverwezen naar de andere communicatiekanalen van de RSZ.

Aangifte via spraaktechnologie

De RSZ experimenteert volop met spraaktechnologie.

Eén van de zaken die onderzocht worden, is de potentiële meerwaarde van spraak bij aangiftes. Het gebruik van een spraakassistent zou gegevensinvoer via mobiele toestellen namelijk sterk kunnen vereenvoudigen.

Aan zo een virtuele assistent kun je in natuurlijke taal, dus in je eigen woorden, vragen stellen. De RSZ evalueert momenteel het gebruik van populaire spraakassistenten zoals Siri, Alexa en Google Assistant.

Dimona

Als proefproject experimenteert de RSZ met de integratie van een spraakassistent voor het indienen van de Dimona-aangifte. Zo kun je aan ‘Dimona Helper’ vragen om de Dimona-aangifte in te dienen voor een bepaalde werknemer. Je zegt daarvoor bijvoorbeeld: “Vraag aan Dimona Helper om een aangifte te doen voor Simon voor vandaag van 4 uur tot 8 uur”.

Meerwaarde

De belangrijkste meerwaarde van spraaktechnologie is het gebruiksgemak: zowel het uitvoeren van transacties als het opvragen van informatie verloopt vlotter en intuïtiever. Die meerwaarde komt het meest tot uiting in specifieke handenvrije scenario’s, zoals in de wagen. Een spraakinterface kan ook in het bijzonder een stap vooruit betekenen voor mensen met een visuele beperking of mensen die minder digitaal geletterd zijn.

Automatische analyse van juridische teksten

Elk jaar krijgt de RSZ een groot aantal betwistingen te verwerken. Om elk dossier voor te bereiden, moeten onze juristen een grote hoeveelheid documenten analyseren. Bovendien speelt alles zich af binnen een complex wettelijk kader dat voortdurend evolueert. We hebben om die reden de mogelijkheid bestudeerd om artificiële intelligentie in te zetten om het onderzoekswerk voor te bereiden en te vereenvoudigen. Artificiële intelligentie zou binnen twee domeinen een rol kunnen spelen:

  • de organisatie/ordening van de documenten, zodat de jurist sneller toegang heeft tot relevante informatie;
  • de automatische detectie van soortgelijke dossiers, wat de jurist toelaat om zijn dossier beter en met een maximale kans op succes voor te bereiden.

In beide domeinen maken we gebruik van twee belangrijke studiegebieden van de artificiële intelligentie:

  • Natural Language Processing (NLP, automatische verwerking van natuurlijke taal) laat een computer toe om natuurlijk taalgebruik te begrijpen.
  • Machine Learning is de mogelijkheid voor een computer om een taak aan te leren op basis van digitale gegevens en om zijn resultaten steeds verder te verbeteren zonder dat er expliciete programmatie aan te pas komt.

Toegevoegde waarde

De automatische verwerking van documenten levert een belangrijke tijdwinst op voor de juristen. Daardoor kunnen ze zich beter op hun kerntaken toeleggen.

De resultaten van het testproject met de classificatie en het ophalen van de metadata zijn positief. Dat laat de RSZ toe om de technieken verder in te zetten voor de verwerking van alle inkomende documenten. Toch zijn er enkele belangrijke uitdagingen:

  • De inkomende documenten bestaan voor het merendeel op papier. Ze moeten eerst worden gedigitaliseerd met behulp van Optical Character Recognition (OCR), wat een impact heeft op de precisie van het algoritme.
  • Sommige juridische documenten bevatten een specifiek taalgebruik, dat typisch door juristen wordt gebruikt. De meeste NLP-tools zijn echter ontwikkeld voor algemeen natuurlijk taalgebruik.
  • De AI-tools moeten kunnen samenwerken met de bestaande informatiesystemen, om hun prestatieniveau te controleren en voortdurend te verbeteren.
  • De beste NLP-tools zijn ontwikkeld voor het Engels en werken niet altijd optimaal voor het Frans of het Nederlands.
  • Niet te verwaarlozen: bij de ontwikkeling van AI-algoritmen moet rekening worden gehouden met alle aspecten van gegevensbescherming.