Vandaag wisselen de nationale instellingen van sociale zekerheid gegevens over dossiers van grensoverschrijdende tewerkstelling nog in hoge mate per brief uit.

Het project EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) wil daar verandering in brengen. EESSI voorziet in de ontwikkeling van een digitaal Europees platform. Daarmee kunnen ongeveer 10.000 instellingen die een link hebben met nationale sociale zekerheid, sneller en in een beveiligde omgeving elektronische informatie uitwisselen.

De uitwisseling vindt plaats volgens een aantal vooraf gedefinieerde gegevensstromen en scenario’s. EESSI zal gestructureerde elektronische berichten doorsturen naar de juiste ontvanger in een andere lidstaat.

Voor België zal de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de berichten routeren, op basis van een repertorium van ontvangers. De uitwisselingen gebeuren met behulp van gestandaardiseerde elektronische documenten en de gebruiker krijgt een vertaling in zijn eigen taal te zien. In België zal de informatie voor de sector 'toepasselijke wetgeving' via de bestaande toepassingen Wabro en Gotot IN uitgewisseld worden.

Ontwikkelingen in 2019

De stroom voor de 'notificatie van detachering' is op 2 september 2019 in productie gegaan.

Een tweede stroom voor de notificatie van de beslissing over de toepasselijke wetgeving, vooral voor ambtenaren en vliegend personeel, werd in oktober 2019 in de onlinediensten WABRO en GOTOT IN toegevoegd. Aan het einde van het jaar hadden we al 5.375 notificaties van 11 verschillende landen ontvangen. Tijdens dezelfde periode had de RSZ 14.091 notificaties naar 22 verschillende landen verstuurd. De resterende stromen zullen geleidelijk in productie worden gebracht.

Voor de andere sectoren (werkloosheid, gezondheidszorg, pensioen, invordering), zal worden gebruikgemaakt van het platform RINA20, dat door de Europese Commissie ter beschikking wordt gesteld. Het platform is op 2 december 2019 in productie gegaan. Tijdens de eerste gebruiksmaand werden er heel weinig berichten via RINA uitgewisseld.