In mei 2019 lanceerde de RSZ de nieuwe website ikwilaanwerven.be. Die heeft als doel om ondernemers die overwegen om werkgever te worden, te ondersteunen in hun beslissing.

Volledig overzicht

Werkgever worden is voor ondernemers een stap die vaak veel vragen oproept. Het is niet eenvoudig om een zicht te krijgen op alle verplichtingen die het werkgeverschap met zich meebrengt. De informatie zit verspreid over veel verschillende websites en veel andere informatiebronnen. Op ikwilaanwerven.be vinden ondernemers een volledig en betrouwbaar overzicht van alles wat ze moeten weten om iemand in diens te nemen. Contracten, verzekeringen, sociale verplichtingen: het komt allemaal aan bod. Een handige checklist helpt om geen enkel aspect uit het oog te verliezen.

Kosten inschatten

De belangrijkste vraag van een ondernemer is natuurlijk hoeveel een werknemer kost. Op ikwilaanwerven.be heeft die vraag daarom een centrale plek gekregen. Ondernemers vinden er de werknemersprofielen die typisch zijn voor hun sector. Elk profiel is voorzien van een prijskaartje dat niet alleen de totale loonkosten toont, maar ook de verschillende kostenposten waaruit het totale bedrag is opgebouwd. De kosteninschatting houdt niet alleen rekening met het loon en sociale bijdragen, maar ook met andere kosten zoals verzekeringen. Ook mogelijke RSZ-verminderingen worden vermeld.

Toch gaan de profielen over meer dan kosten alleen. Bij de keuze van een werknemer spelen nog andere overwegingen een rol. Een jobstudent kan bijvoorbeeld financieel erg voordelig zijn, maar je kunt hem maar voor een beperkte tijd inzetten. Daarom worden per profiel ook de andere voor- en nadelen vermeld.

Dashboard met eigen gegevens

Een ondernemer die zich aanmeldt (met itsme® of zijn eID), krijgt toegang tot een persoonlijk dashboard. Dat geeft hem zicht op de wijze waarop zijn onderneming bij de overheid bekend is: de basisidentificatiegegevens van zijn onderneming bij RSZ en zijn personeelsbestand. Ook de e-Box, de elektronische brievenbus voor zijn contacten met de overheid, heeft er een plek gekregen.

Het dashboard is een gamechanger. Voor het eerst krijgt een ondernemer op een geïntegreerde manier zicht op (een deel van) zijn RSZ-gegevens. Hoewel het dashboard op dit ogenblik nog in zijn kinderschoenen staat, is het de bedoeling om het informatieaanbod later uit te breiden.