Het programma 9 Werven heeft als doel om de samenwerking tussen de inspectiediensten te verbeteren in de strijd tegen sociale fraude. In het kader van dit programma liepen er in 2019 vier projecten.

Daarbinnen waren in 2019 verschillende verwezenlijkingen:

  • Re-engineering van het Kadaster van onderzoeken, waardoor de inspectiediensten gemakkelijker elkaars onderzoeken kunnen consulteren. Belangrijke ontwikkelingen waren een bepaling van de minimale gegevens, een verbetering van de user interface, een optimalisering van de oplaadprocedure en verbeterde afspraken voor de gegevensinvoer. Er is ook veel aandacht gegaan naar de gemeenschappelijke definiĆ«ring van de gegevens (codes).
  • Meerdere formulieren die de inspectiediensten gebruiken, werden geharmoniseerd. Dat veronderstelde allereerst de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal. Daarnaast wordt in de toekomst aangestuurd op het gebruik van dezelfde templates en op centralisatie van informatie op een gemeenschappelijke plaats.
  • Ondersteuning bij Knowledge Management. In dit project werd de eerste ontwikkelingsfase afgerond van een tool voor het beheer van een gemeenschappelijke taal (codes). Die wordt gebruikt in het Kadaster van onderzoeken en in de geharmoniseerde formulieren. Daarnaast werd er ook voor gezorgd dat de gemeenschappelijke codes en de geharmoniseerde formulieren raadpleegbaar zijn in de professionele zone van het portaal van de Sociale Zekerheid.
  • Het project My digital assistant heeft bepaald welke digitale informaticatools de sociale inspectiediensten nodig hebben op het terrein. De eerste ontwikkelingsfase voor een gemeenschappelijke mobiele applicatie die het terreinwerk zal ondersteunen, werd afgerond.

Daarnaast loopt er een traject voor het opzetten van een governance van de realisaties 9 Werven. Binnen dit traject wordt gewerkt aan afspraken over beheersstructuren, principes en werkwijzen voor het evolutief beheer van de realisaties.