De sociale zekerheid is één van de mooiste uitvindingen van de moderne tijd. In België vieren we dit jaar haar 75ste verjaardag. Wat op 28 december 1944 voorzichtig begon met een besluitwet, groeide uit tot een waarborg op bestaanszekerheid voor iedereen.

Samen met de sociale zekerheid werd in 1944 ook een nieuwe instelling opgericht, die verantwoordelijk werd voor de financiering van het stelsel en de inning van de bijdragen: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (toen nog Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid).

In 2019 vierden we deze heuglijke 75ste verjaardag op verschillende manieren.

Verklaring sociale partners in de Kamer

Op 20 december organiseerde het Beheerscomité van de RSZ een herdenking in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Vanaf het spreekgestoelte van het halfrond spraken de sociale partners een gezamenlijke verklaring .pdf - nieuw venster uit waarin ze hun geloof in de grondslagen van onze moderne sociale zekerheid bevestigden.

Website 75 jaar RSZ

Oud, maar verre van versleten: die boodschap verspreidt de website 75jaarrsz.be nieuw venster, die we voor onze 75ste verjaardag lieten ontwikkelen. Via onder meer filmpjes en interviews tonen we hoe de RSZ en de sociale zekerheid in de 21ste eeuw nog niets aan relevantie hebben ingeboet.

Studiedag arbeidsmarktcijfers

Al in het prille begin van zijn bestaan verzamelde de RSZ gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt. Die arbeidsmarktcijfers zijn in de afgelopen 75 jaar alleen maar gedetailleerder geworden. Sinds een paar jaar kunnen via de RSZ-gegevens kenmerken van werknemers, werkgevers en vestigingen met elkaar worden gekoppeld. Dat is zelfs in Europa een vrij unieke situatie, die kwalitatief hoogstaande analyses over de dynamiek op de arbeidsmarkt mogelijk maakt. Het Dynamproject onderzoekt die dynamiek op het niveau van werkgever, werknemers en jobs.

Op dinsdag 26 november organiseerde de RSZ, samen met zijn partners van het Dynamproject, het Dynam-Reg Colloquium. Arbeidsmarktdeskundigen deelden er recente inzichten over de dynamiek op de arbeidsmarkt nieuw venster. De dag werd afgesloten met een geanimeerd panelgesprek met diverse stakeholders. Meer dan honderd personen woonden het colloquium bij.