Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector

Openbare werkgevers die actief zijn in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of cultuur, kunnen een financiële tussenkomst van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector krijgen. De middelen van het Fonds komen voort uit de vermindering van werkgeversbijdragen van werkgevers uit de non-profitsector.

Eind 2019 financierde het Fonds Sociale Maribel 12.447 arbeidsplaatsen, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, voor een totaalbedrag van 405.345.408 euro op jaarbasis.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector moet ook verschillende maatregelen uit de sociale akkoorden voor de openbare federale gezondheidssectoren uitvoeren. Voor de maatregel ‘statutarisering’ stelde het zo een bedrag van 8.379.013 euro ter beschikking van de openbare ziekenhuizen. Dat moest dienen om het aantal vastbenoemden te stabiliseren of te verhogen.

In het kader van de maatregel ‘bijkomend verlof’ vanaf 52 jaar financiert het Fonds de (gedeeltelijke) vervanging van de werknemers die dat bijkomend verlof toegekend krijgen. In 2019 financierde het 208 voltijdse equivalenten.

Project vorming 600

Het project ‘Vorming 600’ biedt werknemers uit de federale gezondheidssectoren de kans om een opleiding te volgen tot bachelor in de Verpleegkunde of gebrevetteerd verpleegkundige, en dat met behoud van loon. Werknemers die een opleiding volgen, worden vervangen. Het Fonds Sociale Maribel financiert de vervangende tewerkstelling.

In 2019 behaalden 93 van de 482 werknemers in opleiding hun diploma. In september 2019 werden 250 nieuwe kandidaten tot de opleiding toegelaten.