Tevredenheidsenquêtes

Om de drie jaar voeren we een tevredenheidsenquête uit bij onze klanten: werkgevers en sociale dienstverrichters. Met een vragenlijst gaan we na hoe werkgevers en hun vertegenwoordigers de werking van de RSZ beoordelen.

We gaan onder meer na wat werkgevers vinden van:

  • onze communicatie,
  • het contact met onze medewerkers,
  • de ondersteuning die zij van ons krijgen, en
  • de werking van onze onlinediensten.

In 2019 bereidden we onze volgende tevredenheidsenquête voor, die begin 2020 wordt uitgevoerd.

Gebruikersgroep

Om bij de tijd te blijven, moeten we onze onlinediensten voortdurend bijwerken. Dat is onmogelijk zonder de eindgebruikers erbij te betrekken. Daarom overleggen we regelmatig met een vast panel van gebruikers – een user group. De deelnemers zijn vertegenwoordigers van ondernemingen en dienstverrichters (bijvoorbeeld sociale secretariaten). We geven hen inzage in onze plannen met de portaalsite en vragen hen om commentaar. Vaak vragen we leden van het panel ook om deel te nemen aan gebruikerstests

Voor de lancering van de website ikwilaanwerven.be hebben wij ook nieuwe werkgevers geraadpleegd.

Gebruikerstests en enquêtes

De RSZ houdt rekening met de behoeften van zijn gebruikers bij de ontwikkeling en aanpassing van producten en diensten. In 2019 organiseerden we zowel voor onze eigen medewerkers als voor externe gebruikers interviews, workshops en gebruikerstests.

Werkomgeving

In 2019 was het tijd voor een evaluatie van de Werkomgeving, onze interactieve webtoepassing voor dossierbeheer en procesopvolging. We hielden een enquête onder een selectie gebruikers, om een duidelijk beeld te krijgen van hoe zij de Werkomgeving ervaren.

De enquête bestond uit gesloten vragen, waarbij de gebruikers steeds de ruimte kregen om hun antwoorden verder toe te lichten. Dat leverde zeer bruikbare feedback op. Die opmerkingen zijn omgezet in concrete verbeterpunten op 3 vlakken:

  • de toepassing zelf (bugfixing),
  • de gebruikte businesslogica, en
  • gebruiksvriendelijkheid.

Ikwilaanwerven.be: toekomstplannen

Op de website ikwilaanwerven.be begeleiden we potentiële werkgevers bij hun eerste aanwerving. De site kwam tot stand in 2019, maar het onderwerp was en is te belangrijk om het bij een eenmalige publicatie te laten. Nog datzelfde jaar organiseerden we 6 focusgroepen en 6 interviews om samen met ons doelpubliek te bepalen hoe de toekomst van de site eruit moet zien.

Het vernieuwde onthaal

Gebruiksvriendelijkheid is niet alleen van belang voor onlinediensten en websites. Na de volledige renovatie van het Hortagebouw, lieten we het vernieuwde onthaal testen om het welbevinden van bezoekers aan onze kantoren na te gaan.

Vind je vlot het juiste ticket voor je vraag? Kan je vanop elk zeteltje zien of het jouw beurt is aan het loket? User Experience-experten bekeken de meest uiteenlopende zaken, van ons ticketsysteem, onze onthaalrobot Nora en de schermen aan de ingang, tot en met de grootte van de tafels en de bewegwijzering naar de wc’s. Door observatie van onze bezoekers legden ze onverwachte pijnpunten bloot. Die leverden een aantal praktische aanbevelingen op, waarmee we aan de slag konden om onze klanten beter te helpen.