Mannen en vrouwen

Er werken bij de RSZ meer vrouwen (60%) dan mannen (40%).

  Aantal
Mannen 694
Vrouwen 1059

Nederlandstaligen en Franstaligen

Iets meer dan de helft van de personeelsleden (53%) is Nederlandstalig; de overige 47% is Franstalig.

  Aantal
Frans 824
Nederlands 929

Statutaire en contractuele personeelsleden

Veruit de meeste personeelsleden bij de RSZ zijn statutaire ambtenaren (89%).

  Aantal
Statutair 1556
Contractueel 197

Voltijdse en deeltijdse personeelsleden

De meeste personeelsleden (76%) werken voltijds; 24% heeft een deeltijdse baan.

  Aantal
Voltijds 1326
Deeltijds 427

Leeftijdsgroepen

Als het personeel wordt uitgesplitst naar leeftijd, dan blijken de groepen 50-59 jaar (38%) en 40-49 jaar (27%) het sterkst vertegenwoordigd.

  Aantal
Jonger dan 30 136
30-39 276
40-49 473
50-59 671
60 jaar en ouder 197