De Overzeese Sociale Zekerheid is een relatief nieuwe directie. Ze werd een onderdeel van de RSZ na de fusie met de DIBISS in 2017. In 2018 voerden we een aantal ingrijpende veranderingen door, die de Overzeese Sociale Zekerheid een nieuw elan moeten geven.

Reorganisatie

Het verbeteringstraject begon met een rondvraag bij de medewerkers. Zij hadden zelf heel wat ideeën om de dienstverlening voor de klanten toegankelijker te maken, en de kwaliteit en efficiëntie van de dossierverwerking te verbeteren. Daarna brachten we alle huidige processen in kaart. Voor sommige diensten is al een nieuw proces uitgetekend.

In 2018 identificeerden we al de nodige competentiecentra in de nieuwe structuur. In 2019 stellen we dan een nieuw organigram op. Daarna zullen we de gevolgen van de veranderingen op de werklast en het personeelsbestand in de verschillende diensten analyseren.

Nieuwe IT-tools

Een modernisering van de IT-toepassingen is intussen ook opgestart. De Overzeese Sociale Zekerheid evolueert naar een nieuwe digitale werkomgeving voor haar medewerkers. Voor de klanten bouwen we een selfserviceportaal, waarin het principe van ‘only once’ geldt. Dat houdt in dat de klant zijn informatie maar een keer moet invoeren.