Wat zijn bijzondere vormen van werkloosheid?

In hun DmfA-kwartaalaangifte vermelden werkgevers voor iedere werknemer de bezoldigde en gelijkgestelde periodes.

Gelijkgestelde periodes zijn periodes van afwezigheid die niet bezoldigd zijn, maar wel gelijkgesteld worden met gewerkte periodes. Ze dienen om bepaalde sociale voordelen (rustpensioen, ziekte-uitkeringen...) te kunnen bepalen die aan de werknemer moeten worden toegekend. Elk sociaal voordeel heeft zijn eigen specifieke regels, die bepalen welke periodes in aanmerking komen voor sociale voordelen en welke impact ze hebben op het bedrag dat uitbetaald wordt.

De kwartaalgegevens over de gelijkgestelde periodes zijn te lezen in de rubriek ‘Onlinestatistieken’ op de website van de RSZ Nieuw venster. In de rubriek ‘Publicaties’ op de RSZ-website Nieuw venster downloadt u ook een jaarlijkse brochure over de gelijkgestelde periodes.

Sommige gelijkgestelde periodes behoren tot de categorie werkloosheid. Het zijn periodes waarin de arbeidsovereenkomst wordt geschorst terwijl de werknemer een specifieke werkloosheidsuitkering ontvangt. Werkloosheidsperiodes zijn eigen aan arbeiders. Ze hebben een sterke invloed op het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten, waarover u meer leest in de rubriek 'Tewerkstellingsgegevens'.

In de loop van 2009 is een nieuw type periode ontstaan dat vergelijkbaar is met deze vormen van werkloosheid: periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst van een bediende tijdens een crisis.

Bijzondere vormen van werkloosheid in 2018

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van de bijzondere vormen van werkloosheid in de afgelopen drie jaar.

‘Werkloosheid door slecht weer’ is een toevalsfenomeen, verbonden met hoe streng de winter is.

De economische werkloosheid kent een dalende trend sinds de tweede helft van 2013. Deze trend wordt sterker. Er zijn twee mogelijke manieren om dit uit te leggen:

  • het economisch herstel (vooral voor 2016), en
  • de afdanking van werknemers bij ondernemingen in moeilijkheden na een min of meer lange periode van economisch werkloosheid.