In 2017 is de Sociale Inspectie juridisch geïntegreerd in de RSZ-inspectie. 2018 stond in het teken van de praktische integratie van de twee diensten. We stelden daarvoor een meerjarenprogramma van technische en organisatorische veranderingen op: ‘Inspectie 2020’.

Eén tool voor dossierbeheer

De twee inspectiediensten hadden elk hun eigen toepassing voor het beheer van dossiers. In een eerste fase zijn die naast elkaar blijven bestaan, maar de rol van elke toepassing is wel beter gedefinieerd.

Op termijn is het de bedoeling om alle functies samen te brengen in één tool. Na grondig overleg met een 50-tal experten op het terrein heeft onze IT-partner in de eerste helft van 2018 de contouren van deze oplossing uitgetekend. In het najaar is dan de ontwikkeling gestart. In 2019 moet de toepassing live gaan. Die nieuwe tool moet de toegang tot de gegevens vergemakkelijken door een snellere toegang en contextuele weergave te bieden.

Gegevenstoegang op het terrein

Op het terrein hebben de inspecteurs behoefte aan een mobiele digitale toepassing die toegang geeft tot gegevens die nuttig zijn bij een werfcontrole. In 2018 is een ‘proof of concept’ voor zo’n tool ontwikkeld.

Nieuwe BI-oplossing

Begin 2018 had de Inspectie twee oplossingen voor business intelligence (BI): Cognos en Business Object. Ze moest dus dubbel rapporteren. Eind 2018 deed een nieuwe versie van Cognos haar intrede. Zij verving de twee bestaande systemen, zodat de Inspectie nu nog maar één enkele moderne BI-oplossing heeft.

Materiaal

Ook de verbetering van het materiaal van de inspecteurs was een aandachtspunt in 2018. We voerden de volgende acties uit:

  • We harmoniseerden de multifunctionele printers en verdeelden ze onder de inspecteurs.
  • We gaven alle inspecteurs een smartphone en een data-abonnement.
  • We bekeken hoe we de tachograaflezers voor controles op de weg konden vernieuwen. De nieuwe lezers zullen in 2019 verdeeld worden.
  • We stelden walkietalkies ter beschikking.

Template

We startten een analyse en workshops op om de verschillende templates in de Inspectie te harmoniseren, te moderniseren en makkelijker bruikbaar te maken.

Lerende organisatie

Op het gebied van onze organisatie waren er een paar belangrijke initiatieven:

  • De directeurs kregen een coaching in leadership. Daarbij werd gefocust op feedback, communicatie en de responsabilisering van de teamchefs.
  • We richtten een intern opleidingscentrum op.

Tournee generaal

Onder de titel ‘Tournee generaal’ deed het management (de ‘generaals’) een consultatieronde langs alle provinciale kantoren en de centrale administratie. Uit deze uitwisseling kwamen lokale behoeftes naar voren, maar ook ruimere ideeën over het geheel van de inspectiediensten. De oefening werd afgerond met een nationale dag waarop de medewerkers van de Inspectie hun prioriteiten kenbaar konden maken en zo de draagwijdte van het project Inspectie 2020 konden verrijken.