Welkom bij de
nieuwe RSZ

2014 of 2019: wat een verschil!

In ons vernieuwde gebouw komen onze waarden van openheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid volledig tot hun recht.

Met de RSZ van 1.0 naar 3.0

Voorwoord van Koen Snyders

Administrateur-generaal

Hoogtepunten

RSZ in cijfers

Klanten

 • 251.000 werkgevers
 • 4 miljoen werknemers in de private en publieke sector
 • 30 erkende dienstverrichters
 • 7.067 actieve verzekerden OSZ

Financiering

 • € 60,9 miljard geïnde bijdragen
 • € 5,8 miljard rijkstoelagen
 • € 12,5 miljard alternatieve financiering

Uitgaven

 • Pensioenen (39,95%)
 • Geneeskundige verzorging (29,70%)
 • Ziekte en invaliditeit (10,76%)
 • Werkloosheid (6,85%)
 • Jaarlijkse vakantie (5,88%)
 • Andere (6,86%)

E-gov

 • DmfA 244 000 originele aangiften/kwartaal
 • Dimona 39 miljoen aangiften/jaar
 • Limosa 792 000 meldingen/jaar

Inning

 • 97% geïnd op wettelijke vervaldag
 • 20.928 aangevraagde afbetalingsplannen
 • 39.923 gestarte procedures

Fraudebestrijding

 • 21.754 onderzoeken
 • 146,4 miljoen regularisaties