Vanaf 1 januari 2019 start een nieuw samenwerkingsverband met de advocaten die in opdracht van de RSZ tussenkomen in juridische procedures.

Een essentieel element in een vlotte samenwerking is een efficiënte en optimale communicatie tussen alle betrokken partijen. We werken dan ook in fasen een communicatie uit die zoveel mogelijk elektronisch en gestructureerd verloopt. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • het aantal uitwisselingen idealiter beperken tot een minimum (enkel wat strikt noodzakelijk is),
  • binnen de bepalingen van GDPR blijven,
  • e-communicatie integreren in (de opvolging van) het procesbeheer binnen de RSZ, en
  • een gemeenschappelijk kennisbeheer uitwerken met de externe partners.

Globaal streven we naar generieke en toekomstgerichte oplossingen, met aandacht voor de modernste technologieën.