Bij de RSZ beheren verschillende diensten gegevens van buitenlandse ondernemingen. In deze verschillende contexten worden telkens andere identificatienummers gebruikt en worden specifieke regels voor de toekenning en het beheer gehanteerd. Het beheer van de gegevens van buitenlandse ondernemingen zal daarom geüniformiseerd worden in een unieke, gemeenschappelijke databank, die in 2018 werkzaam wordt.

Identificatie via communautair btw-nummer

Omdat 98% van de buitenlandse bedrijven in Europa gevestigd is, heeft de RSZ gekozen voor het intracommunautaire btw-nummer als identificatiesleutel voor bedrijven uit de Europese Unie. Voor bedrijven die geen intracommunautair btw-nummer hebben, wordt een alternatieve technische identificatiesleutel gebruikt.

Unieke databank

De beschikbare informatie over buitenlandse bedrijven zal gecentraliseerd en gedeeld worden via een gemeenschappelijke elektronische toepassing. Die biedt toegang tot een unieke databank enerzijds en tot de Europese elektronische dienst VIES (VAT Information Exchange System) anderzijds.

Daarnaast ontwikkelen we een ad-hoctoepassing en specifieke procedures voor een kwalitatieve identificatie van buitenlandse bedrijven waarvan het btw-nummer niet kan worden gevonden of gevalideerd door een authentieke bron.

Ten slotte bekijken we ook de opportuniteiten voor synergieën met de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en de FOD Financiën (initiatie, eenvormige identificatie, datamatching…) opnieuw.