Dankzij onlinediensten zoals DmfA en Dimona staat de RSZ aan de wieg van het e-government in België. Die technologische voortrekkersrol willen we ook in de toekomst blijven spelen. Daarom verkennen we in 2018 een aantal opkomende technologieën, waarvan artificiële intelligentie de belangrijkste is. Er staan verschillende initiatieven op stapel.

Het innovatienetwerk

In 2018 wordt binnen de RSZ een innovatienetwerk opgericht. Medewerkers van het management en de operationele diensten brengen gezamenlijk de belangrijkste uitdagingen van de RSZ in kaart en gaan na welke rol nieuwe technologieën daarin kunnen spelen. Het is de bedoeling om tegen het einde van het jaar een duidelijke visie op artificiële intelligentie te formuleren en enkele nieuwe verbeterprojecten op te starten.

Een robot voor het onthaal

Steeds meer sectoren zetten robots in om medewerkers te ondersteunen in hun taken. Kunnen robots ook een rol spelen bij de overheid?

De RSZ wil in 2018 de mogelijkheden van een onthaalrobot testen. De robot kan gezichten, uitdrukkingen en zelfs persoonlijkheden herkennen. Hij kan veelgestelde vragen beantwoorden en een aantal repetitieve basishandelingen uitvoeren. Dat maakt hem bij uitstek geschikt om in interactie te treden met mensen. Welke rol deze machine precies kan vervullen, wordt onderzocht in nauw overleg met de onthaalmedewerkers.

Een chatbot voor Student@work

Student@work is een onlinedienst waarmee studenten kunnen zien hoeveel dagen ze nog kunnen werken tegen verminderde sociale bijdragen. De onlinedienst wordt communicatief ondersteund door een Facebookpagina, waar talrijke vragen binnenlopen.

De vragen hebben vaak betrekking op een vrij beperkte set van onderwerpen. Voor de Front Office van de RSZ betekent dat dat ze vele malen per dag dezelfde standaardantwoorden moeten versturen.

De RSZ wil nagaan in hoeverre een chatbot dat proces kan automatiseren. Het voordeel voor een student is dat hij onmiddellijk een antwoord krijgt, de klok rond. En de medewerkers van de Front Office houden door een chatbot meer tijd over voor complexe vragen en een gepersonaliseerde klantenzorg.