Op dit moment is de RSZ op een vrij klassieke manier georganiseerd. De processen zijn verdeeld over een aantal algemene directies, die elk verantwoordelijk zijn voor een deel van het proces. Deze opdeling strookt niet altijd met de verwachtingen van de klant, die soms een beroep moet doen op verschillende contactpersonen om een antwoord te krijgen op zijn vraag.

Daarom startte de RSZ een project op om te onderzoeken hoe en in welke mate de interne processen meer op elkaar afgestemd en waar mogelijk geïntegreerd kunnen worden.

Geïntegreerde procesview

Een belangrijk onderdeel van dat project is een interactieve webtoepassing. Daarmee kunnen de medewerkers op een gestructureerde manier aan dossierbeheer doen en processen end-to-end opvolgen. De toepassing:

  • geeft een centraal zicht op de persoonlijke taken,
  • biedt een vlotte toegang tot de nodige toepassingen en documenten, en
  • toont een algemeen beeld van een werkgeversdossier (360° view).

Dankzij de werkomgeving heeft elke medewerker een zelfde zicht op het dossier. Taken eenvoudig toegewezen worden aan collega’s om zo, samen, dit dossier af te handelen.

In 2017 werden de processen en enkele specifieke tools van de RSZ-Inspectie in de toepassing geïntegreerd. Ook een toepassing voor de inning om attesten af te leveren werd geïntegreerd. Daarnaast werden extra herbruikbare bouwstenen geleverd zodat nieuwe processen in de toekomst eenvoudiger, sneller en goedkoper kunnen worden geïntegreerd.