Sinds 1 februari 2017 doet de RSZ geen beroep meer op de gerechtelijke navordering via dagvaarding. Als de werkgever niet reageert op de betalingsoproepen en -herinneringen, wordt de schuld geïnd via dwangbevel, behalve in uitzonderlijke gevallen. De maatregel past in het Justitieplan van de federale regering, dat de werklast voor rechtbanken wil verminderen.

Een proactieve benadering

Om meer via dwangbevelen te kunnen werken, hebben we ons hele navorderingsproces herdacht. Centraal staat een proactieve benadering van debiteurs die betalingsmoeilijkheden ondervinden. De werkgever heeft de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan te vragen om zijn schuld te betalen. Hij krijgt daarvoor dan een periode tot 12 maanden, en in uitzonderlijke omstandigheden tot 24 maanden. We proberen te voorkomen dat de debiteur verzet moet aantekenen tegen het dwangbevel om de afbetalingstermijn voor niet-betwiste schulden bij de arbeidsrechtbank te behalen.

Geïnformatiseerd proces

Het proces verloopt volledig geïnformatiseerd. Dwangbevelen worden aangemaakt, ondertekend en via een beveiligde kanaal verstuurd naar een concessiehouder die belast is met het verdelen van de dwangbevelen tussen alle de deelnemende deurwaarders (93% van alle actieve deurwaarders in België). Het beheer van de dwangbevelen en de communicatie tussen RSZ en de deurwaarders verloopt volledig elektronisch vanuit een gemeenschappelijk informaticaplatform.

Eenvoud

De werkwijze is veel eenvoudiger dan een procedure voor de arbeidsrechtbank. Het beheer van de tenuitvoerleggingen verloopt nu volledig elektronisch. De RSZ is ook niet meer afhankelijk van de werklast van de arbeidsrechtbank om een vonnis te behalen. Vroeger moesten wij gemiddeld 3 maanden wachten tussen het toevertrouwen van een procedure en het verkrijgen van een vonnis. Nu krijgen we de noodzakelijke uitvoerbare titel om direct tot gedwongen invordering over te gaan.

38.000 procedures vermeden

Na een jaar gebruik van dwangbevelen is de evaluatie positief:

  • Tussen februari 2017 en januari 2018 zijn er 38.192 dwangbevelen aangemaakt. Dat is ook het aantal gerechtelijke procedures dat we hebben vermeden.
  • Arbeidsrechtbanken worden niet meer belast met procedures die in de meeste gevallen aanleiding geven tot een vonnis bij verstek bij zaken die in de praktijk onbetwist zijn.
  • RSZ beheerst zijn invorderingscyclus beter en slaagt erin de betalingsmoeilijkheden van de werkgevers beheren.
  • De samenwerking met alle deurwaarders van België loopt op een manier die een gelijkaardige behandeling van de debiteurs verzekert.
  • Het aantal gevallen van verzet tegen het dwangbevel blijft laag (< 0,01%).

Lees ook: Michael Gomand, getuigenis