Einde augustus 2017 ging de nieuwe onlinedienst mycareer.be van start. De RSZ speelde een belangrijke sturende rol in dit project en was actief betrokken bij de communicatie.

Waarvoor dient het?

Mycareer.be is een onlinedienst die de loopbaangegevens van burgers bevat. De dienst biedt op een gebruiksvriendelijke manier een overzicht van de loopbaan, dus van alle jobs en periodes van inactiviteit (zoals werkloosheid en loopbaanonderbrekingen). De gegevens gaan over alle professionele statuten – werknemer, ambtenaar en zelfstandige.

Gegevens zélf raadplegen

Vroeger was het mogelijk om bij de overheid een overzicht te krijgen van je loopbaan, maar daarvoor moest je een schriftelijke aanvraag doen. Met mycareer.be krijgt de burger zelf toegang tot zijn gegevens. Op die manier wordt het voor hem volkomen helder welke persoonlijke loopbaangegevens de overheid over hem bijhoudt.

Als een burger twijfelt aan de juistheid van de gegevens, dan kan hij dat online melden. Eventuele onjuistheden springen sneller in het oog als je de gegevens direct kunt nakijken, dan als je er pas na verloop van jaren zicht op krijgt.

Persoonlijke situatie inschatten

Mycareer.be maakt het de burger ook mogelijk om zijn sociale rechten goed in te schatten. Heeft hij voldoende prestaties geleverd voor tijdskrediet? Behoort een flexi-job tot de mogelijkheden? Is het verstandig om op dit moment een pauze in te bouwen? Mycareer.be begeleidt de burger dus bij het maken van loopbaankeuzes.

Voor professionals die zich bezighouden met begeleiding en ondersteuning van de loopbaan is mycareer.be ook een stap vooruit. Als de loopbaanbegeleider zich kan baseren op gegevens die de burger uit mycareer.be haalt, kan hij sneller een goed onderbouwd advies geven.

Oorsprong van de gegevens

De gegevens in mycareer.be zijn afkomstig uit de aangiften die (onder meer) werkgevers, sociale verzekeringsfondsen, ziekenfondsen en uitbetalingsinstellingen indienen bij de instellingen van de sociale zekerheid. Mycareer.be wordt automatisch bijgewerkt met de nieuwste gegevens en blijft zo altijd up-to-date.

Video

Wat is mycareer.be? nieuw venster