2017 was een jaar van grote veranderingen voor de juridische diensten van de RSZ. De opdracht, waarden en structuren zijn opnieuw gedefinieerd. Zo hoopten we beter aan de verwachtingen van de interne en externe stakeholders te voldoen, rekening houdend met de daling van het personeelsbestand. Nieuwe processen, die het gevolg zijn van deze reorganisatie, werden gedefinieerd, gevalideerd en geïmplementeerd.

Deze reorganisatie was onontbeerlijk, onder meer door het veralgemeend gebruik van het dwangbevel, waardoor het aantal gerechtelijke procedures sterk is teruggelopen.

De modernisering, die zich vertaald heeft in tien projecten, is afgrond in 2017 en werd effectief begin 2018. We hebben de visie en de missies van de juridische diensten herschreven en een nieuw organogram opgesteld.

Lees ook : Jean Claude Heirman, getuigenis