Op 1 januari 2017 werden de RSZ en DIBISS juridisch één geheel. Hoewel de integratie vooraf was voorbereid in werkgroepen met vertegenwoordigers van de twee instellingen, was er in de loop van 2017 nog heel wat werk om de twee instellingen organisatorisch en operationeel op elkaar af te stemmen.

Identificatie en aangiftes

Een belangrijk project is de harmonisering van de processen van de identificatie en de aangiftes. Om die opdracht tot een goed einde te brengen, hebben werkgroepen in 2017 de verschillen geanalyseerd en harmoniseringsvoorstellen uitgewerkt.

Financiering sociale zekerheid

Voor de dagelijkse activiteiten – zoals betaalverrichtingen, de boekhouding, de technische verdeling en het bijwerken van de statistische informatie – zijn de nodige maatregelen genomen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

Daarnaast zijn er initiatieven genomen om de procedures en instrumenten voor generieke activiteiten te harmoniseren.

Inspectie

De inspecteurs van DIBISS werden ondergebracht in de RSZ-inspectie. Na de fusie van de RSZ-inspectie met de Sociale Inspectie, werden de voormalige DIBISS-inspecteurs ingeschakeld in de thematische directie ‘Inspectie van de publieke werkgevers’. De betrokken medewerkers kregen hierbij de gelegenheid om deel te nemen aan werkgroepen die in het kader van de fusie werden opgericht om de continuïteit van hun opdrachten in 2017 te verzekeren. De werkgroepen werken ook de nieuwe doelstellingen en werkmethodologie voor 2018 uit.

Zie ook: Fusie van de RSZ-inspectie en de Sociale Inspectie

Overzeese Sociale Zekerheid

De opdrachten sociale Maribel en Overzeese Sociale Zekerheid zijn ondergebracht in een nieuwe algemene directie.

Lees ook: Modernisering van de Overzeese Sociale Zekerheid