In 2017 heeft de RSZ zijn acties om de milieu-impact van zijn activiteiten te beperken, voortgezet.

Gebouwrenovatie

De renovatie van het RSZ-gebouw, die in 2017 op volle toeren draaide, bood nieuwe kansen om de duurzaamheid van onze organisatie te verbeteren.

De milieuvoorschriften werden in de openbare aanbestedingen opgenomen en er werden milieu-audits uitgevoerd bij de leveranciers. Het doel van het lastenboek was om te voorkomen dat het werfafval op stortplaatsen terecht zou komen of zou worden verbrand, en om zoveel mogelijk volgens de principes van de kringloopeconomie te werken.

Daarvoor kon de RSZ rekenen op de kostbare hulp van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Vrij strenge clausules verplichtten ons om een plan en een balans van het werfafval op te stellen en de herbruikbare onderdelen met de grootste omzichtigheid te demonteren. Dat leverde de renovatiewerf van de RSZ een mooie officiële erkenning op als het meest uitgebreide project ‘laureaat Be Circular 2017’.

Sorteereilandjes

We verbeterden de opslag en het beheer van gevaarlijke producten. Door de invoering van de nieuwe sorteereilandjes wordt de ‘klassieke’ PMD (plastic flessen, metaalverpakkingen en drankkartons) in drie categorieën verdeeld volgens het type recyclage: schone plasticverpakkingen (flessen, drinkbekers, folie...), metaal (blikjes) en drankkartons.

Opleiding voor nieuwkomers

De fusies met andere instellingen met een verschillende bedrijfscultuur zijn een uitdaging voor EMAS, het Europees Milieumanagent- en Auditschema. Dat vereist de sensibilisering en deelname van de medewerkers. We boden dus aan elke nieuwe medewerker die in het RSZ-gebouw kwam werken een basisopleiding rond milieu en duurzame ontwikkeling aan.

Samenwerken

Synergieën met andere openbare instellingen versterken de positieve effecten van de RSZ-initiatieven. Zo loopt er een partnership met meerdere instellingen rond mobiliteit. De samenwerking omvat:

  • een benchmarking mobiliteit van de socialezekerheidsinstellingen,
  • de gezamenlijke organisatie van meerdere evenementen voor de week van de mobiliteit, en
  • een gemeenschappelijk platform voor carpooling.

Lees ook: Duurzame ontwikkeling