In maart 2017 lanceerde de RSZ de mobiele app Check Limosa. Daarmee kunnen werkgevers de geldigheid van een L1-document in real time controleren.

Wat is Limosa?

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen die tijdelijk in België werken zijn verplicht om zich te melden bij de Belgische overheid. Deze verplichte melding, ook bekend als Limosa, gebeurt online. De melder ontvangt onmiddellijk het Limosa-meldingsbewijs (L1-document). De Belgische klant moet op basis van het Limosa-meldingsbewijs verifiëren of de gedetacheerde werknemer of zelfstandige correct gemeld is. Voor gedetacheerde werkkrachten kan ook de dagelijkse aanwezigheidsregistratie voor werken in onroerende staat en in de vleessector (Checkinatwork) op basis van het L1-meldingsbewijs gebeuren.

Controle via QR-code

Met Check Limosa kunnen Belgische klanten nu de geldigheid van elke melding op een zeer eenvoudige manier checken. Het volstaat om de QR-code op het L1-document te scannen. De onlinedienst verifieert onmiddellijk de identificatiegegevens en de geldigheidsperiode van de melding. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen socialefraudepraktijken.

Aansprakelijkheid

Met de vrijwillige check genieten Belgische ondernemers van meer rechtszekerheid bij het inschakelen van gedetacheerde werknemers of zelfstandigen. Ze kijken na of er een correcte melding voor de gedetacheerde gedaan is. De gegevens op het L1-formulier en in Check Limosa moeten identiek zijn. Als ze niet overeenkomen, kan de ondernemer daarvan aangifte doen. Hij is dan bevrijd van zijn aansprakelijkheid voor de Limosa-meldingsplicht.

Is voor de gedetacheerde werkkracht ook een aanwezigheidsregistratie via Checkinatwork verplicht? Dan klikt de Belgische ondernemer eenvoudig door vanuit Check Limosa.

Gebruiksgemak

We hebben de nadruk gelegd op een brede inzetbaarheid van de dienst: mobiel, gelijk waar en gelijk wanneer te bekijken, en optimaal gebruiksgemak. Zo werken we als overheid samen met de sociale partners aan eerlijke concurrentie met een minimum aan administratieve last.

Demo

Bekijk ons YouTube-filmpje om te zien hoe Check Limosa werkt nieuw venster.