In maart 2017 kwam de RSZ samen met de FOD Financiën naar buiten met een mobiele onlinedienst om de inhoudingsplicht te checken.

Wat is de inhoudingsplicht?

De Belgische wet voorziet dat ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van hun medecontractanten voor werken in onroerende staat – zoals bouw, elektrotechniek, schoonmaak en onderhoud – of activiteiten in de bewakings- of vleessector.

Heeft de (onder)aannemer met wie een contract wordt afgesloten schulden bij de fiscus of de sociale zekerheid? Dan kunnen de FOD Financiën en de RSZ de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schulden, tenzij die de inhoudingsplicht op facturen strikt respecteert en correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort.

De inhoudingsplicht op facturen controleren

De opdrachtgever moet nagaan of de inhoudingsplicht op facturen geldt wanneer hij een contract afsluit, en bij de betaling van elke factuur die hij krijgt voor de werken. Er is een inhouding van 15% op het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de FOD Financiën, en van 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid.

In real time

Met de mobiele onlinedienst Check Inhoudingsplicht kan iedereen de inhoudingsplicht voor een onderneming uit de betreffende sectoren controleren. De onlinedienst geeft informatie in real-time. Voortaan wordt actuele informatie van de RSZ en de FOD Financiën samen in één overzichtelijk scherm gepresenteerd. In een oogopslag toont de onlinedienst of voor de onderneming de inhoudingsplicht van toepassing is.

De mobiele onlinedienst is beschikbaar op www.checkinhoudingsplicht.be nieuw venster.

Demo

Bekijk ons YouTube-filmpje om te zien hoe Check Inhoudingsplicht werktnieuw venster.