De RSZ nam in 2017 de RSZ de leiding in het project ‘9 werven’. Dat verkent de mogelijkheden voor een betere transversale samenwerking tussen de verschillende sociale-inspectiediensten in België.

Waarom?

In haar regeerakkoord van 2014 voorzag de regering-Michel in een versterking van de sociale-inspectiediensten. Een goede coördinatie tussen de diensten is een belangrijk onderdeel van die strategie. In 2016 adviseerde de Taskforce Hervorming Overheid om voor de inspectiediensten een uniforme systematiek af te spreken.

Welke werven?

We startten een project op dat de onderlinge coördinatie en samenwerking in negen doelstellingen probeerde te concretiseren:

 • een uniformisering van de definities,
 • een uniformisering van de processen,
 • een uniformisering van de codering van dossiers,
 • een integratie van de kadasters Genesis en Dolsis,
 • een uniformisering van de traceerbaarheid van de opbrengsten,
 • de oprichting van een centraal contactpunt met externe partners: fiscus, justitie, politie enzovoort,
 • een digitalisering van de controles,
 • aandacht voor preventie en coaching bij alle diensten, en
 • een Privacy Impact Assessment (PIA) bij elke dienst.

In een eerste fase (tot en met juni 2018) komen zes van deze negen werven aan bod. Voor deze werven wordt nagegaan of de transversale samenwerking kan worden verbeterd.

Studieproject

Het project ‘9 Werven’ is een studieproject. Voor de verschillende voorstellen voor harmoniseringsmaatregelen klaren we de ‘business cases’ uit, maar we gaan nog niet over tot de realisatie ervan.

Partners in het project

Behalve de RSZ nemen volgende partners deel aan het project

 • de inspectiediensten Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) en Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de Federale Overheidsdiest Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO),
 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV),
 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), en
 • de Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ).

Ook de leidend ambtenaar van de Algemene Directie van de Administratieve Geldboeten maakt deel uit van de stuurgroep. Het project krijgt ondersteuning van Smals en Deloitte.