Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector

Openbare werkgevers die een activiteit uitoefenen in verband met gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of cultuur, kunnen een financiële tussenkomst van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector genieten. De middelen van het Fonds komen voort uit de vermindering van werkgeversbijdragen van de werkgevers van de non-profitsector.

Eind 2017 financierde het Fonds Sociale Maribel 11.576 arbeidsplaatsen, uitgedrukt in voltijds equivalenten, voor een totaal bedrag van 369.852.005 euro.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector is ook belast met de uitvoering van verschillende maatregelen uit de sociaal akkoorden voor de openbare federale gezondheidssectoren. In het kader van de maatregel ‘statutarisering’ werd een bedrag van 7.896.312,12 euro ter beschikking gesteld van de openbare ziekenhuizen om het aantal vastbenoemden te stabiliseren of te verhogen.

In het kader van de maatregel ‘bijkomend verlof’ vanaf 52 jaar staat het Fonds in voor de financiering van de (gedeeltelijke) vervanging van de werknemers die dat bijkomend verlof toegekend krijgen. In 2017 werden 192 voltijdse equivalenten gefinancierd.

Project vorming 600

In het kader van het project ‘Vorming 600’ wordt aan werknemers uit de federale gezondheidssectoren de kans geboden om met behoud van loon een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkundige of gebrevetteerde verpleegkundige. De werknemer die een opleiding volgt, wordt vervangen en het Fonds Sociale Maribel financiert de vervangende tewerkstelling.

In 2017 behaalden 90 van de 330 werknemers in opleiding hun diploma. In september 2017 werden 158 nieuwe kandidaten tot de opleiding toegelaten