Mannen en vrouwen

Er werken bij de RSZ meer vrouwen (60%) dan mannen (40%).

  Aantal
Mannen 713
Vrouwen 1073

Nederlandstaligen en Franstaligen

Iets meer dan de helft van de personeelsleden (53%) is Nederlandstalig; de overige 47% is Franstalig.

  Aantal
Frans 834
Nederlands 952

Statutaire en contractuele personeelsleden

Veruit de meeste personeelsleden bij de RSZ zijn statutaire ambtenaren (89%).

  Aantal
Statutair 1596
Contractueel 190

Voltijdse en deeltijdse personeelsleden

De meeste personeelsleden (73%) werken voltijds; 27% heeft een deeltijdse baan.

  Aantal
Voltijds 1296
Deeltijds 490

Leeftijdsgroepen

Als het personeel wordt uitgesplitst naar leeftijd, dan blijken de groepen 50-59 jaar (38%) en 40-49 jaar (30%) het sterkst vertegenwoordigd.

  Aantal
Jonger dan 30 110
30-39 304
40-49 537
50-59 683
60 jaar en ouder 152