Onze diensten toegankelijker en beter beschikbaar maken

We proberen ervoor te zorgen dat onze hoofdzetel en regionale antennes goed toegankelijk zijn, vooral voor personen met een beperkte mobiliteit en mensen met een handicap. Onze medewerkers zijn iedere werkdag beschikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, aan de receptie of telefonisch. Als het voor een werkgever of zijn mandataris moeilijk is om een van onze regionale antennes te bereiken, dan komen wij naar hem toe.

Bezoekers en telefoongesprekken

In 2015 hebben wij 24.958 bezoekers ontvangen:

  • 22.451 bezoekers in ons hoofdkantoor in Brussel;
  • 2.507 in onze regionale antennes.

We hebben 557.300 telefoongesprekken gevoerd:

  • 556.722 telefoongesprekken naar ons hoofdkantoor in Brussel;
  • 578 naar onze regionale antennes.

Briefwisseling

Om het contact met onze diensten te vereenvoudigen, vermelden we in alle externe briefwisseling de naam, de dienst, het telefoonnummer en het e-mailadres van de dossierbeheerder of de contactpersoon.

Naar boven