De hoedanigheid van werkgever toekennen

Een onderneming die werknemers in dienst neemt, moet een inschrijving bij de RSZ aanvragen. Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen via WIDE, een gebruiksvriendelijke onlinedienst op het portaal van de sociale zekerheid.

Aan ondernemingen die een geldige aanvraag indienen, kennen we de hoedanigheid van werkgever toe. Dat proces is de identificatie. Iedere geregistreerde werkgever komt terecht in een database, het Werkgeversrepertorium.

Op grond van de activiteit die de werkgever heeft opgegeven, brengen we hem onder in de juiste werkgeverscategorie(ën). Die categorie is belangrijk want ze bepaalt de verschuldigde bijdragevoeten.

Actieve werkgevers

De volgende tabel toont het aantal actieve werkgevers sinds 2011. Sinds 2011 bevat het Werkgeversrepertorium gemiddeld 244.928 actieve werkgevers. In 2015 waren 242.635 werkgevers actief.

Als we inzoomen op de cijfers, dan blijken de inschrijvingen en schrappingen sinds 2012 een gelijke curve te vertonen. In 2015 was het aantal inschrijvingen iets hoger dan het aantal schrappingen. Het resultaat hiervan is dat het aantal actieve werkgevers licht gestegen is.

Naar boven