De rekeningen bijhouden

De rekeningen bijhouden betekent onder meer de bedragen boeken die werkgevers hebben betaald. Iedere werkdag boeken we de betalingen die we de dag voordien hebben ontvangen.

De volgende grafieken tonen de evolutie van de boekingen in de afgelopen zes jaar. Deze cijfers houden geen rekening met de bedragen die met de inhoudingsplicht (artikel 30 bis) zijn verbonden.

 

Hoewel het aantal betalingen in 2015 stabiel is gebleven op 2,804 miljoen, is het totale bedrag van de ontvangen betalingen gestegen tot 52,494 miljard euro. Deze toename (een record) is vooral te verklaren doordat de RSZ in 2015 de inning van de PDOS-bijdragen (goed voor 2 miljard euro) voor zijn rekening heeft genomen.

Vrijstelling van sancties

Alle ontvangen bedragen worden geverifieerd en geïmputeerd op de werkgeversrekeningen.

Als de werkgever een geldige reden opgeeft en alle vervallen bijdragen betaald heeft, kunnen wij de bijdrageopslagen en de verwijlinteresten (gedeeltelijk of volledig) opheffen.

De volgende grafiek toont het aantal vrijstellingen van sancties die we in de afgelopen zes jaar hebben toegekend.

Het aantal vrijstellingen dat is toegekend in 2015 en berekend op sancties die zijn toegepast in eerdere periodes, is gedaald ten opzichte van 2014.

Naar boven