De bedrijfscultuur doen evolueren

De diversiteit benutten die al aanwezig is

We profiteerden van de diversiteit die al aanwezig is in de RSZ. Diversiteit is immers overal; daar gingen we en gaan we nog steeds vanuit. Al kan de RSZ-populatie op het eerste zicht homogeen lijken, toch is ze dat nooit helemaal. Het komt er dus op aan de bestaande diversiteit te erkennen om er iets mee te doen. Wij stimuleerden het werken met en leren van elkaar. Dat gebeurde telkens wanneer er een teamverband tot stand kwam of een gezamenlijk project werd opgezet.

Interculturaliseren van de RSZ

Onder interculturaliseren verstaan we: de eigen werkomgeving zo vorm geven dat de ieders diversiteit volledig benut wordt. We moedigden alle medewerkers aan om open te staan voor iedereen en zo mee een werkklimaat te ontwikkelen dat geen drempels opwerpt. De RSZ is er voor iedereen: vrouwen en mannen, holebi's en hetero's, allochtonen en autochtonen, mensen met en zonder beperking, oud en jong...

Naar boven