Welke onderdelen?

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

  • De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn voornamelijk niet-limitatief.
    De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de tekst over financiering.
  • De beheersbegroting omvat de kredieten met betrekking tot de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na betreft het uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven.
Naar boven